Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Virksomhetsstyring, risikostyring og compliance (GRC)

Det kreves stadig mer åpenhet rundt dine forretningsaktiviteter. Myndigheter innfører flere og strengere bestemmelser som din organisasjon må følge.

Organisasjoner tar også på seg mer samfunnsansvar enn noensinne før. Sammen med økt ansvar forventes det at du også forholder deg til en økende mengde tilleggssertifiseringer og frivillige standarder.

Dokumentasjon av compliance kan bli nødvendig enten for å drive forretninger eller for å gi din virksomhet konkurransefordel. Uansett vil du antagelig måtte bruke mer tid og penger enn før.

Vi hjelper deg med

 • å finne neste optimale steg for dine GRC-funksjoner
 • å identifisere quick-wins og optimale IT-verktøy
 • å forbedre dine GRC-prosesser med LEAN-metodikk
 • å bistå med nødvendig virksomhetsomstilling
 • å skape morgendagens GRC-løsninger
 • å gjennomføre gap-analyse
 • å tilpasse styringsprosesser til GRC-krav

Slik hjelper vi deg

Du har kanskje sett det før: Det teknologiske gapet mellom GRC-systemet (ofte papirbasert), utarbeidet av revisorer eller advokatfirmaer, og funksjonaliteten i den eksisterende IT-plattformen i organisasjonen.

Med vår innsikt i regulatorisk rådgivning, i kombinasjon med solid kunnskap innen informasjonsteknologi, kan vi hjelpe deg med å tette gapet og øke forretningsverdien av ditt GRC-system. 

Vi tror at informasjonsteknologi ikke bare gjør virksomhetsomstilling mulig, men faktisk er en driver for det. Med denne tenkemåten kan vi hjelpe deg med å omstille din virksomhet gjennom god bruk av teknologi, slik at du får god oversikt og forbedret compliance.

Vi kan hjelpe deg med

 • å redusere compliance-kostnader med opp til 60 %
 • å heve kvaliteten på din risikostyringsevne
 • å forbedre nøyaktighet i virksomhetsstyring ved å være i forkant av endringer
 • å øke effekten av GRC-tiltak med opp til 90 %

Relatert: Bruker du fremdeles Excel til Compliance, Risk Management og revisjoner?

Antikorrupsjon

Å dokumentere aktiviteter er den viktigste utfordringen for å unngå korrupsjon. Vi kan hjelpe deg med å dokumentere effektivt og på en troverdig måte. Vi kan også hjelpe deg med å spore bevegelser av midler, varer og utgifter, samt lære ansatte å ta riktige etiske valg.

Antikorrupsjon, verktøy og opplæring

Personvern

Rådgivende og teknologiske tjenester for å sikre at din virksomhet etterlever regelverkets strenge bestemmelser. Vi hjelper deg med å ha effektiv kontroll over kravene til personvern og databeskyttelse i all forretningsdrift, og alle prosesser og systemer. 

Datavern og effektiv kontroll.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vår risikobaserte tilnærming kan hjelpe deg å fange opp hendelsene før de skjer. Vi hjelper deg med å utvikle HMS-dokumentasjon og -prosedyrer, implementere systemer for kontinuerlig forbedring og implementere KPI-er for å redusere risikoen for hendelser. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og verktøy for proaktivt arbeid.

Eksportkontroll og sanksjoner

Vi har unik innsikt i og kunnskap om hvordan du kan designe prosesser for effektivt å håndtere eksportkontroll og sanksjoner, samt innføre de nødvendige IT-verktøy for at din virksomhet kan ha full kontroll. 

Eksportkontroll og verktøy for å gi deg kontroll.

Kontraktshåndtering

Effektivt følge opp kontrakter for å få full oversikt over dine ansvarsområder. Administrere kontraktsmessige forpliktelser fra forprosjekt til kontraktsslutning, administrere lagring av informasjon og styre risiko og muligheter.

Kontraktshåndtering og verktøy for å gi deg full oversikt.

Outsourcing

Outsourcing av compliance-arbeid kan være fordelaktig. Noen ganger er det bedre å konsentrere seg om kundene i stedet for om interne forhold. Du kan outsource compliance-arbeidet til oss. Vi har erfaring fra alle sider ved compliance-styring, fra utarbeiding av compliance-policy til skreddersydde rapporter til styret. Vi hjelper deg med strategi, personell, IT-systemer og revisjoner.

Outsourcing av compliance-arbeid.

Unified Compliance Management System

Fra kaos og kompleksitet til enkel og strukturert etterlevelse av krav og regler med vårt compliance-verktøy, UCMS.

Unified Compliance Management System


Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Erik Warberg