Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Smilefjes for Mattilsynet

Løsningen vist på laptop, og plakaten med smilefjes som skrives ut. Illustrasjon.

Mattilsynet fører tilsyn med alle serveringssteder for å sikre at de følger regler for hygiene og mathåndtering. 1. januar 2016 ble Smilefjesordningen innført, som skal gi publikum bedre innsyn i Mattilsynets funn på inspeksjoner. Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av denne ordningen og resultatene fra hygienekontrollene vil være tilgjengelige på internett, og som synlige plakater på serveringsstedet.

For at plakaten skal være relevant øker Mattilsynet hyppigheten av tilsyn fra omtrent én gang hvert 3. år til ca hver 8. måned. Det vil si omtrent fire ganger så ofte som før - samtidig som de ikke skal øke bemanningen. Dette setter store krav til effektive arbeidsverktøy. Den eksisterende rapporteringsløsningen var veldig generell og ikke spesialtilpasset denne typen tilsyn. Inspektørene oppfattet rapportskrivingen på kontoret som den største tidstyven i tilsynsarbeidet. Derfor ønsket de seg en enklere, spesialtilpasset løsning, som de kunne ha med seg ut på tilsyn.

Liste over serveringssteder. Skjermbilde.
Andre steg i prosessen med å føre tilsyn. Skjermbilde.

Løsningen er designet for å gjøre tilsynet effektivt og enkelt. Bildene er illustrasjoner og ikke fra faktiske tilsyn.

Resultat

I tett samarbeid med inspektører og fageksperter i Mattilsynet laget vi en spesialtilpasset applikasjon for tilsyn på restauranter. Den støtter hele prosessen, fra planlegging og forberedelser til inspeksjon og oppfølging av vedtak.

Avhengig av resultatet inspektøren registrerer, tilpasser applikasjonen arbeidsstegene og oppretter automatiske tiltak der det er mulig. Den er tilpasset både nye brukere og ekspertbrukere, blant annet med hurtigtaster og tastaturnavigasjon. Relevante lovtekster fra lovdata.no og Mattilsynets egne veiledningstekster er lett tilgjengelige når inspektøren trenger de. Applikasjonen er også sømløst integrert med Mattilsynets saksbehandlingssystem, og kan brukes uten nettilgang.

Inspektøren har med seg laptop og printer ut på inspeksjon, og gjør rapporteringsarbeidet på stedet. Hun skriver ut smilefjesrapporten som gis til den ansvarlige på serveringsstedet, og når inspektøren forlater lokalet er jobben helt ferdig.

Resultatet fra en inspeksjon vises med tre fjes:

 • Et smil betyr gode resultater på tilsyn.
 • En strekmunn betyr at noe må rettes.
 • En sur munn betyr at alvorlige mangler er funnet.
– Det er akkurat det jeg trenger. Veldig enkelt og oversiktlig.
Inspektør i Mattilsynet

Vi gjorde

 • Innsikt og analyse
 • Konseptutvikling
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Brukertesting
 • Utvikling
 • Integrasjon
 • Prosjektledelse
 • Testing

Brukerinvolvering

Vi utviklet smilefjes-applikasjonen i tett samarbeid med inspektører og fagledere i Mattilsynet. Inspektørene var med helt fra begynnelsen, og første del av prosjektet bestod av brukerundersøkelser og observasjoner i felt, som var kritisk for å forstå inspektørenes behov. I feltarbeidet undersøkte vi arbeidsflyten til inspektørene og hvordan applikasjonen kunne hjelpe dem å arbeide mer effektivt før, under og etter en inspeksjon. Applikasjonen ble designet iterativt, og ble brukertestet av inspektører fra flere landsdeler underveis i utviklingsløpet.

Domenedrevet design

Den nye applikasjonen var sømløst integrert med saksbehandlingssystemet til Mattilsynet, som dekker hele det store og komplekse domenet som Mattilsynet rår over. For å gjøre dette på best mulig måte, brukte vi domenedrevet designmetodikk (DDD) i utviklingen. Ved å bruke denne metodikken sørget vi for at alle involverte i prosjektet brukte et felles vokabular, både inspektører, fageksperter, funksjonelle, designere, utviklere og testere. Kommunikasjonen ble enklere og alle forstod og hadde eierskap til beskrivelsen av systemet.

Teknologien vi brukte

 • Windows Presentation Foundation
 • C#
 • XAML
 • REST
 • JSON

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Borghild Rage

Kundeansvarlig