Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politiets Utlendingsenhet

Skjema, notatbok og pass. Foto.

Politiets Utlendingsenhet (PU) hadde behov for å utvikle en ny saksbehandlingsløsning. Denne skulle erstatte en rekke gamle systemer som ikke hadde tilstrekkelig funksjonalitet. I tillegg ønsket de en løsning som hadde en mer åpen arkitektur, slik at den lettere kunne integrere mot andre systemer.

Resultat

Sammen med Politiets Utlendingsenhet har Computas utviklet UTSYS, et felles saksbehandlingssystem som dekker alle de store arbeidsprosessene i PU. Systemet har ca 1000 daglige brukere og dekker behov som registrering av asylsøkere, identitetsavklaring, opphold på utlendingsinternatet og eventuelle uttransporteringer.

Brukerne får oversikt over utlendingssaker innenfor eget ansvarsområde, og hjelp til gjennomføring av saksbehandling innenfor gitte frister og prioriteringer. Systemet samordner saksgangen og samhandlingen på tvers av etatsgrenser og organisatoriske enheter. UTSYS benyttes av alle politidistrikt i Norge.

– UTSYS setter Politiets Utlendingsenhet i stand til å jobbe smartere og mer effektivt.
Kristin Kvigne, PU-sjef

Beste saksbehandlingssystem i verden

PU og UTSYS vant i juni 2014 prisen for beste saksbehandlingssystem innen politi og justis, på den internasjonale prestisjekåringen Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management i Washington DC.

Vi gjorde

 • Analyse
 • Konseptutvikling
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Brukertesting
 • Smidig utvikling
 • Systemutvikling
 • Testing
 • Testledelse
 • Integrasjon
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning

Brukerinvolvering

UTSYS, som er basert på Computas rammeverk FrameSolutions, er et dynamisk og fremtidsrettet IT-system der brukerne gis god beslutningsstøtte innenfor et tydelig rammeverk, som likevel er tilpasningsdyktig og fleksibelt.

For å oppnå dette har en stor grad av brukermedvirkning vært svært viktig og det er en sentral suksessfaktor i prosjektet. Før oppstart ble det gjort en grundig behovsanalyse og kravspesifisering i samarbeid med faktiske brukere. Disse har også vært tett involvert underveis i prosjektet, for å identifisere nye behov og samarbeide om å finne de beste løsningene.

Systemet har blitt brukertestet og kvalitetssjekket i mange runder, både i utvikling av løsningen, ved implementering og videre forbedring og videreutvikling. Viktige kriterier har vært effektiv saksgang og høy kvalitet, samtidig som hver enkelt sak skulle belyses på riktig individuelt grunnlag.

Samarbeid på tvers av organisasjonen

UTSYS understøtter saksbehandling og oppfølging på tvers av etatsgrenser, hvor det ofte er en rekke uforutsigbare forhold. Vi valgte derfor en blackboard-tilnærming, en virtuell arbeidstavle, hvor man i systemet enkelt kan endre og legge til informasjon i en enkeltsak underveis i saksbehandlingen.

UTSYS er integrert mot UDIs Utlendingsdatabase, og er utviklet på en måte som legger til rette for ytterligere integrasjon. Slik kan dobbeltføringer og enkeltstående oppdateringer i andre systemer unngås, noe som også vil bedre datakvaliteten på tvers av etater. Det betyr at UTSYS har mulighet for å samle sentral informasjon fra andre systemer, og presentere dette i en forenklet og enhetlig form, noe som i seg selv vil tilrettelegge for ytterligere effektivitets- og kvalitetsforbedringer i tiden fremover.

Teknologien vi brukte

 • .NET 4.0
 • SOA
 • FrameSolutions ™
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Prism
 • Windows Presentation Foundation
 • NHibernate
 • Oracle database
 • Internet Information Server (IIS)

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Marita Vangstein

Kundeansvarlig