Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Helsedirektoratet

Tre leger snakker sammen. Sykepleier og pårørende med person i rullestol. Foto.

eSaks-prosjektet ble startet som en del av Helserefusjonsreformen fordi Helsedirektoratet og HELFO skulle overta deler av systemene til NAV, og at utbetalinger av refusjon skulle gå gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Målet var bedre kontroll på økonomiske transaksjoner og mulighet for å spore disse i ettertid.

Status på søknad til behandling. Skjermbilde.
Liste over tilskuddsordninger. Skjermbilde.

Data fra eSaks brukes i søknader om stønad og i oversikt over tilskuddsordninger.

Resultat

eSaks er et daglig arbeidsverktøy for elektronisk saksbehandling, som brukes av helsepersonell og fagpersoner i norsk helsesektor. Løsningen brukes av Helsedirektoratet, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), Pasient og brukerombudene (POBO) og HELFO.eSaks er en stort system som løser mange behov for ulike brukergrupper på forskjellige fagområder. Målet er å hjelpe de ulike fagområdene å oppnå mest effektiv saksbehandling gjennom automatisering, kvalitetssikring og enkel overholding av økonomiske krav. Hvis du skal til lege eller tannlege i Norge eller utlandet og ønsker refusjon for behandlingen settes det i gang en prosess for å behandle søknaden. eSaks hjelper til å effektivisere denne prosessen, slik at søkere får utbetalt pengene raskere. eSaks sørger blant annet for at godkjenning av autorisasjon av helsepersonell skjer digitalt og mer effektivt, som gjør at søkerne får raskere svar på søknadene sine. I tillegg har eSaks gjort det mye enklere og raskere for saksbehandlere å jobbe med søknader om refusjon av helsetjenester.

eSaks har en god brukeropplevelse og er raskt og effektivt. I tillegg reduserer automatiseringen behovet for manuelt arbeid. Vi hadde et tett og godt samarbeid med fagfolkene i Helsedirektoratet og i flere av etatene. Underveis satt vi nærme hverandre, og det gjorde det lettere å gjennomføre prosjektet og testingen. Dette samarbeidet gjorde at eSaks ble en solid løsning, implementeringen gikk lettere og at prosjektet ble levert på avtalt tid og budsjett. I første fase hadde vi ansvar for prosjektledelse, fremdrift og utvikling, og nå jobber vi som en del av et større prosjektprogram, sammen med andre leverandører.

Vi gjorde

 • Applikasjonsarkitektur
 • Funksjonell spesifikasjon og design
 • Systemutvikling
 • Integrasjon med andre systemer
 • Test og testledelse
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Applikasjonsforvaltning
 • Vedlikehold

Enklere og raskere saksbehandling

De ulike brukergruppene hadde behov for forskjellig funksjonalitet, samtidig som noe av funksjonaliteten var generell, f.eks. oppslag mot folkeregisteret, utbetalinger og dokumentarkiv. Vi avdekket hvilken funksjonalitet som var generell og laget en felles plattform til fire forskjellige brukergrupper. Dette gjorde det billigere å utvikle og også enklere å vedlikeholde. Løsningen er også fleksibel slik at det er enkelt å legge til ny funksjonalitet ved behov.

De største modulene i eSaks er autorisasjon av helsepersonell, behandling av refusjon og forvaltning av tilskudd:

 • Alt helsepersonell må ha godkjent autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, og med eSaks kan saksbehandlere behandle autorisasjonssøknader direkte, uten å manuelt legge det inn i arkivet og oppdatere registeret. Dette er mulig fordi eSaks automatisk sjekker personinformasjon, tidligere autorisasjoner og rekvisisjonsrett direkte mot Helsepersonellregisteret.

  Hvert år kommer det mange søknader om autorisasjon fra årets studentkull på universiteter og høyskoler, og eSaks gjør det mulig for saksbehandlerne å behandle svært mange av disse autorisasjonene samtidig. Dette er veldig tidsbesparende for saksbehandlerne. Esaks er også koblet til Altinn, slik at søknader kan sendes inn direkte.
 • Utbetaling av refusjon av helsetjenester blir nå behandlet automatisk for HELFO. Dette gjøres ved at søknadene blir registrert i arkivet til eSaks og deretter lages og sendes det automatisk et vedtaksbrev til NAV før brukeren får utbetalingen. Løsningen er også laget for å takle endringer i økonomiregelverket og arkivloven, slik at den har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
 • eSaks erstatter gradvis eksisterende løsning for forvaltning av tilskudd. Helsedirektoratet forvalter ca 11mrd i tilskudd gjennom ca 180 tilskuddsordninger. I løsningen kan saksbehandlere behandle søknader, rapportere og utbetale tilskudd, i henhold til økonomiregelverket og arkivloven.

Teknologien vi brukte

 • Public360
 • Sharepoint
 • .NET
 • SQL Server 2008 R2
 • SOAP
 • REST

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Pål Vermund Knudsen

Kundeansvarlig