Hopp til navigasjon Hopp til innhold

VareWeb for Farmalogg

Medisiner i hyller på apotek. Foto.

Et godt vareregistreringssystem er helt nødvendig for at apotekene skal kunne utføre sine viktigste oppgaver: ekspedere resepter/ordre, omsette øvrige apotekvarer, samt for grossistenes logistikk- og distribusjonssystemer. Det har også en kritisk funksjon i infrastrukturen for informasjonsflyt, for hele apotekbransjen og i helsesektoren.

Farmaloggs eksisterende vareregistersystem skulle erstattes av en portalløsning som et viktig ledd i effektiviseringen av kjernevirksomheten deres. Det nye registeret skulle gi redusert tidsbruk på vedlikehold, økt registerkvalitet og bedre brukervennlighet. I tillegg ønsket Farmalogg seg en it-løsning som var enklere å drifte og vedlikeholde. 

Resultat

Vi har, sammen med Farmalogg AS, utviklet vareregisteret VareWeb, som er nasjonalt og med få unntak omfatter alle varer, legemidler og handelsvarer som omsettes i apotek i Norge. Vareregisteret er en web-basert selvbetjeningsportal for registrering av nye varer og endringer. Løsningen har integrasjon med flere eksterne partner, blant annet mot Statens legemiddelverks FEST-tjeneste.

Vareregisteret inneholder opplysninger som er nødvendige for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden: fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Sluttbrukerne er: legemiddel-fullsortimentsgrossistene, apotek, bandasjister, pakke- og statistikkfirma samt. produsenter av legedata- og EPJ-systemer. Løsningen ble satt i produksjon sent i 2012 og vi har i dag ansvar for vedlikehold og videreutvikling.

Vi gjorde

 • Analyse
 • Spesifikasjon og design
 • Systemutvikling
 • Integrasjon og arkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Test og testledelse
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Systemforvaltning

Et felles register

Vareregisteret VareWeb leverer og henter informasjon fra/til:

 • Alle apotek i Norge
 • Alle bandasjister som bruker FarmaPro
 • Alle fullsortimentslegemiddelgrossister
 • Enkelte EPJ-/legedatasystemer
 • Statistikkfirmaer
 • Apotekforeningens bransjestatistikk(BS)
 • Legemiddelverket
 • HELFO
 • WHO Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology (WHOCC)
 • Folkehelseinstituttet
 • Legemiddelgrossistene/kjedene
 • Espire
 • Apotekforeningen/ Apotekforeningens bransjestatistikk (BS)

Smidig samarbeid

Vi jobbet sammen med Farmalogg etter en smidig prosjektmetodikk, som har vært svært vellykket. Løsningen har vært i kontinuerlig videreutvikling også etter prosjektet ble levert. Vi har et fast team som jobber med forvaltning og videreutvikling av VareWeb for Farmalogg. 

Teknologien vi brukte

 • Public360
 • Sharepoint
 • .NET
 • SQL Server 2008 R2
 • SOAP
 • REST

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Pål Vermund Knudsen

Kundeansvarlig