Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Domstoladministrasjonen

Skilt av Norges høyesterett. Foto.

Domstolene hadde et stort behov for modernisering i sitt arbeid med saksbehandling. I tillegg til å øke informasjonssikkerheten, ønsket de å effektivisere arbeidet og nå flere mål med de samme ressursene. Dette skulle likevel ikke gå utover kvaliteten på arbeidet.

Det tette samarbeidet med andre aktører i justissektoren måtte også ivaretas. Løsningen måtte integreres med domstolenes IT-portefølje, og ikke minst være rigget for å håndtere de stadige endringene som skjer i Norges lovverk. Kort og godt var målet bedre service for partene, aktørene og publikum.

Resultat

Lovisa (Lovinformasjonssystem) er det daglige arbeidsverktøyet til dommere og saksbehandlere i ting- og lagmannsretter over hele landet, og brukes i alle straffesaker og sivile saker i Norge. Lovisa er en helhetlig saksbehandlingsløsning som støtter registrering, behandling og rapportering av alle typer retts- og forvaltningssaker. Løsningen gjør domstolene i stand til å behandle flere saker med de samme ressursene.

Domstolene behandler krav i et stort antall sakstyper med detaljerte prosessregler. Løsningen gir de ansatte nødvendig veiledning og kunnskapsstøtte i alle steg av saksbehandlingen, også innen svært komplekse fagområder. Lovisa holder rede på alle detaljer og dokumentasjon i saksgangen og hvem som skal få tilgang til informasjonen. Det sikres at frister overholdes, og det gis støtte til brukeren slik at den aktuelle lovgivningen overholdes til enhver tid. Lovisa bidrar på denne måten til å kvalitetssikre at norske rettssaker avvikles uten feil og unødige forsinkelser.

Løsningen ble levert av Computas på avtalt tid og har vært i produksjon siden mars 2003. Vi er i dag ansvarlige for, og jobber jevnlig med vedlikehold og videreutvikling av Lovisa.

– Vi er kjempestolte over at Lovisa får internasjonal anerkjennelse.
Olav Aasen, IKT-direktør for domstolene

Verdens beste ACM-løsning

Domstoladministrasjonen (DA) og Computas ble i 2013 tildelt den internasjonale prisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM). Prisen ble utdelt i klassen «Legal and Courts». I tillegg mottok Domstoladministrasjonen utmerkelsen «Judges´Choice Award» for beste løsning av alle nominerte til WfMC Awards for Excellence in Case Management.

Vi gjorde

 • Analyse
 • Kravspesifikasjon
 • Prosessmodellering
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk Design
 • Løsningsdesign
 • Arkitektur
 • Systemutvikling
 • Integrasjon
 • Test
 • Testledelse
 • Prosjektledelse
 • Systemforvaltning

Kvalitet og effektivitet i domstolene

FrameSolutions er et spesialutviklet rammeverk for nettopp denne typen prosessorientert arbeidsflyt med kunnskapsstøtte. En stor utfordring for et IT-system for en organisasjon som domstolene er at det må ta høyde for og håndtere de stadige endringene i lovverket. Hvis det kommer en ny lov eller endring i et gebyr, må det på kort varsel være tilgjengelig og brukes korrekt i alle påvirkede saker. Saksbehandlingsverktøyet må også ha støtte for historisk regelverk for saker som må følge tidligere lovgivning. FrameSolutions er laget for raskt og effektivt å kunne håndtere endringer i regelverk og prosess, slik at løsningen har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Med et slikt verktøy i bunnen, kunne vi i design- og utviklingsfasene av prosjektet ha full fokus på de fagspesifikke problemstillingene. Prosjektgruppa hadde hele veien med seg representanter fra domstolene som faglige eksperter, for å avklare faglige spørsmål og sikre god fremdrift i prosjektet.

Teknologien vi brukte

 • Java 7/IntelliJ IDEA
 • FrameSolutions ™
 • Windows Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2012 ™
 • Microsoft BizTalk 2013 Server
 • BEA Weblogic 12 C ™
 • Citrix Metaframe ™

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Line Hafsahl Johansen

Kundeansvarlig