Hopp til navigasjon Hopp til innhold

ConocoPhillips

Oljeplattform. Foto.

ConocoPhillips er et av verdens største oljeselskaper og operatør for Ekofisk-feltet på norsk kontinentalsokkel. Boring er en viktig del av drift og videreutvikling av feltet, og ConocoPhillips er derfor på kontinuerlig jakt etter å forbedre boreprosessen. Dette er et viktig satsingsområde for selskapets utvikling av arbeidsrutiner og IKT-infrastruktur for Integrerte Operasjoner (IO).

Basert på vår kompetanse og referanser innen IO har ConocoPhillips tildelt oss en kontrakt for å utvike CODIO (Collaborative Decision Making in Integrated Operations). Målet er å hjelpe boreteamene å løse operasjonelle boreproblemer raskt og effektivt, bidra til lavere ikke-produktiv tid (NPT) og forbedre ytelse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Oversikt over status og endringer. Skjermbilde.
Operasjonsoversikt med tid vs dybde. Skjermbilde.

CODIO gir boreteamene oversikt og støtte med flere nyttige samhandlingsrom og verktøy – fra borestatus til møtekoordinering.

Resultat

CODIO støtter problemløsing i boreprosessen ved å hjelpe boremannskapet å holde oversikt over eventuelle flere pågående boreoperasjoner, å oppdage og reagere på uønskede hendelser, og å bestemme og iverksette forebyggende tiltak. Løsningen har:

 • Virtuelle samhandlingsrom for boreoperasjoner
 • Statusdisplay for boreoperasjoner
 • Diskusjonstråder for rask kunnskapsdeling
 • Støtte til gjennomføring av møter og styring av oppgaver
 • Problemløsing og beslutningsstøtte
 • Arbeidsområder for dokument- og informasjonsdeling
 • Dokumentering og sporing av informasjon og beslutninger

CODIO organiserer verktøy og informasjon i flere interaktive og virtuelle samhandlingsrom for bestemte formål. Operasjons-, møte- og beslutningsrom er tre eksempler.

Vi gjorde

 • Rådgivning og behovsanalyse
 • Beslutningsanalyse (med IRIS, International Research Institute of Stavanger)
 • Brukeropplevelse, analyse og utforming
 • Informasjon- og prosessmodellering
 • Design, utvikling og testing av programvare
 • Infrastruktur, utrulling og brukeropplæring

Operasjonsrom - Bedre situasjonsforståelse

Inneholder generell statusinformasjon for boreoperasjonen og støtter samhandling innen teamet på en fleksibel og transparent måte.

 • Enkel og oversiktlig tilgang til alle operasjonelle data
 • KPI-er og grafisk informasjonsvisning
 • Lynmeldinger og "chat" for å holde alle oppdatert

Møterom - Dokumentasjon og ansvar

Et praktisk verktøy for raskt å registrere “hvem, hvorfor, hva og når” i normale og virtuelle møter. Ad hoc, planlagte og gjentagende møter er essensielle for arbeidsflyten i boreoperasjoner.

 • Gir struktur i arbeidssituasjonen.
 • Dokumenterer viktig beslutninger og oppgaver.
 • Enkelt å søke på oppfølging, opplæring og sporing.

Beslutningsrom – Bedre og raskere beslutninger

Her får beslutningstakerne informasjon om operasjonelle utfordringer og støtte til å ta rasjonelle beslutninger om hva som må gjøres. For noen utvalgte problemtyper tilbyr CODIO skreddersydde verktøy for beslutningsstøtte.

 • Finne den riktige løsningen på problemet raskere
 • Forstå risiko og kompromisser bedre
 • Forbedre og opprettholde evnen til å løse problemer

Teknologien vi brukte

 • Microsoft SharePoint 2013

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Michael Sund

Salgsdirektør