Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Confluence for NAV

NAV-logo på glassvegg. Foto.

NAV IKT har en stor systemportefølje bestående av flere hundre applikasjoner. Ansvaret for utvikling og forvaltning av systemporteføljen skifter jevnlig. Dette stiller store krav til at dokumentasjonen må være komplett og lett å finne frem i for nye brukere og forskjellige brukergrupper.

Medarbeidere og leverandører i NAV brukte mye tid på å søke seg frem i dokumentasjonen, som var både uoversiktlig og lite enhetlig. Produksjon av ny dokumentasjon ble ekstra ressurskrevende fordi det ikke fantes en standard alle fulgte, med det resultatet av ny dokumentasjon ofte ble mangelfull og med svært variabel kvalitet.

Vi fikk i oppdrag å implementere en metodikk til Confluence som stiller krav til innhold, struktur og søkbarhet, med fokus på aktiv informasjonsdeling. Målet var å sørge for at Confluence alltid inneholder oppdatert og lett tilgjengelig informasjon.

Oversikt over status på dokumentasjon. Skjermbilde.
Oversikt over status på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Skjermbilde.

Confluence gav NAV god oversikt over status.

Resultat

Vi innførte et system for enhetlig forvaltning av maler, som sikrer at brukerne alltid tar utgangspunkt i siste godkjente versjon av en mal. Det som tidligere var tilgjengelig gjennom store Word-maler, er nå brutt opp i mindre maler som kan brukes hver for seg. En stor gevinst med dette er økt søkbarhet, at det er lettere å håndtere endringer på maler og at det går raskere å oppdatere dokumentasjon. En egenutviklet utvidelse til Confluence sørger for at brukerne benytter seg av korrekt struktur og navngiving, med innhold i henhold til publiserte maler.

Vårt system er tatt i bruk på systemdokumentasjonen til over 125 applikasjoner. All systemdokumentasjon er i dag basert på 30 maler, der en mal representerer et kapittel. Tekniske og funksjonelle arkitekter kan løpende godkjenne dokumentasjonen på kapittelnivå, og enkelt få oversikt over statusen for alle delene i et system.

De tre hovedresultatene var:

Enkel tilgang til relevant dokumentasjon

 • Confluence er nå en portal for all dokumentasjon av systemløsninger
 • Dokumentene bygges opp etter en forhåndsdefinert sidestruktur
 • Løsningen gir presise treff i søk

Støtte for godkjenning av dokumentasjon

 • Godkjenningsrapport for all produsert dokumentasjon
 • Automatisk produksjon av leveransenotater
 • Oversikt gjenstående arbeid

Dokumentasjon forvaltes på en effektiv måte

 • Maler forvaltes ett sted
 • Dokumentasjon opprettes gjennom sentralt konfigurerte menyvalg

Vi gjorde

 • Funksjonelt design
 • Løsningsarkitektur
 • Utvikling
 • Brukerstøtte
 • Opplæring inkl. kurs

Teknologien vi brukte

 • Confluence
 • AUI - Atlassian User Interface
 • Java
 • jQuery
 • AJAX
 • REST/JSON
 • Velocity
 • Closure Templates

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Ole Magnus Bergby

Kundeansvarlig