Jump to navigation Jump to content

Partners

Computas works with leading technology partners, solution providers and software vendors to provide high value solutions for our customers.

Google Cloud Partner

Google has a comprehensive expertise in developing and operating technology platforms on a large scale. They have been at the forefront with their innovative infrastructure-related technologies. Google has a comprehensive vision and a long experience with how cloud applications should be developed and managed throughout their life cycle.

Computas has one of Norways leadning Google Cloud environments. We create innovation together with our customers based on Google's world-leading machine learning-, big-data and analytics technology.

Microsoft

As both Microsoft Gold Partner and Microsoft Managed Partner, Computas has demonstrated in-depth competencies and capabilities in building high quality, robust and secure Microsoft based collaboration and BPM solutions.

Microsoft is one of the world's leading vendors of software technologies and services to help customers and users reach their full potential.

Atlassian

Atlassian is an Australian enterprise company that develops products geared towards software developers and project managers . It is best known for its issue tracking application, JIRA, and its team collaboration product, Confluence. Atlassian serves over 35,000 customers globally, and its clients include Audi, NASA, Twitter, Infor, and Cisco. Atlassian is headquartered in Sydney, Australia. It also has offices in Amsterdam and San Francisco. The company has over 800 employees.

Computas has over 10 years of experience in agile projects and Atlassian products. We deliver training, custom plugin development, configuration and counseling, and our customers are offered best practices on how to manage projects and produce documentation with JIRA and Confluence. We have delivered JIRA and Confluence integration for external products, as well as plugins to provide functionality required for projects.

EPiServer

Computas is solution partner with EPiServer, which is among the leading products in the market for CMS. The Swedish software company EPiServer was established in 1994 and develops and distributes the software EPiServer. The company has offices in Australia, Denmark, Finland, Netherlands, Norway, United Kingdom, South Africa, Spain and USA. Computas has delivered solutions based on EPiServer for almost 10 years and possesses unique competence and experience in implementing customer-adapted solutions where EPiServer's open and flexible Microsoft architecture is used as platform.

Monsenso

Computas er partner med Monseno. Vi mener denne typen teknologianvendelse åpner helt nye muligheter for å integrere mobile løsninger med helsevesenets eksisterende tilbud i Norge.

Monsenso er en nyskapende bedrift i telemedisin (mHelse), som søker å optimalisere behandlingsmodellen for psykiske lidelser. Deres misjon er å hjelpe behandlere, forskere og enkeltpersoner til å overvinne byrden en psykisk lidelse forårsaker. Deres løsning gir en detaljert oversikt over pasientens psykiske helse ved å samle atferdsdata og egenkontroll. 

Oda-Nettverk

Computas er en stolt sponsor av Oda-nettverk. Vi er opptatt av å styrke kvinners stilling innenfor IKT og støtter den fantastiske jobben Oda-nettverket gjør.

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket skal bidra til å fremme kvinner i salg, teknisk og ledende stillinger. Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra samarbeidspartnere. 

Norway Health Tech

Computas er sponsor av Norway Health Tech. Vi er opptatt av den digitale transformasjonen av helse-Norge, hvor bruk av moderne teknologi er essensielt for møte de utfordringene bransjen har. Med den endringen som helsevesenet i Norge står ovenfor, er det behov for smarte løsninger som kan sikre kvalitet og effektivisering.

Norway Health Tech er en internasjonal møtearena for norsk helsesektor hvor teknologi og fag er i fokus. Med over 200 medlemmer fra de ulike områdene i det norske helsevesenet, er ambisjon å bli en av de mest innovative globale helse teknologiklyngene innen 2020. Vi ønsker å være tilstede der hvor digitalisering i helsebransjen er i fokus og Norway Health Tech er en sentral arena for dette!